پیامبر اکرم صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله فرمود:  کسى که شب قدر را زنده بدارد، عذاب تا سال آینده از او روى می ‏گرداند.»

شفا نظر پور
شهردار پرند
  • اخبار
  • پرند در رسانه های خبری
  • گزارش خدمت
  • دفترچه تعرفه عوارض سال 1396
پرند در رسانه های خبری
گزارش خدمت شش ماه نخست سال 1394

گزارش خدمت شش ماه دوم سال 1394
جهت دانلود دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 کلیک کنید