امام علی (ع) :  خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است. نهج البلاغه : حکمت 167

فضل الله چراغی
سرپرست شهرداری پرند
  • اخبار
  • پرند در رسانه های خبری
  • گزارش خدمت
پرند در رسانه های خبری
گزارش خدمت شش ماه نخست سال 1394

گزارش خدمت شش ماه دوم سال 1394