پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هر کس مژده ربیع الاول را به من بدهد من مژده بهشت را به او می‌دهم .

شفا نظر پور
شهردار پرند
  • اخبار
  • پرند در رسانه های خبری
  • گزارش خدمت
پرند در رسانه های خبری
گزارش خدمت شش ماه نخست سال 1394

گزارش خدمت شش ماه دوم سال 1394