امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس در ماه شعبان هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت نماید، خداوند گناهانش را اگر چه به عدد ستارگان باشد می آمرزد. 

شفا نظر پور
شهردار پرند
  • اخبار
  • پرند در رسانه های خبری
  • گزارش خدمت
  • دفترچه تعرفه عوارض سال 1396
پرند در رسانه های خبری
گزارش خدمت شش ماه نخست سال 1394

گزارش خدمت شش ماه دوم سال 1394
جهت دانلود دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 کلیک کنید