مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

علیرضا عرب
شهردار پرند
  • اخبار
  • گزارش خدمت شهرداری پرند
  • مراحل صدور پروانه ساختمانی
  • دفترچه تعرفه عوارض سال 1396
  • دفترچه تعرفه عوارض سال 98
  • دفترچه تعرفه عوارض سال 99
گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه نخست سال 94



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه دوم سال 94



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه نخست سال 95



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه دوم سال 95



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه نخست سال 96



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه دوم سال 96



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه نخست سال 97



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه دوم سال 97



گزارش خدمت شهرداری پرند در شش ماه نخست سال 98

جهت دانلود دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 کلیک کنید
دفترچه تعرفه عوارض سال 1398

        دفترچه تعرفه عوارض شهرداری پرند در سال 99