امام باقر علیه السلام می فرمایند:


قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم

بهترين چيزی را كه دوست داريد درباره شما بگويند، درباره مردم بگوييد.

  • انتصاب مسئولین جدید در شهرداری پرند

    طی حکمی از سوی مهندس شعید آگشته شهردار پرند آقایان مرتضی شرفی به عنوان سرپرست اداره مالی، مهدی رنجی به عنوان سرپرست امور شهری، مرتضی سلطان گودرزی به عنوان مسئول کارپردازی و امیر چنگیز جهانشاهی به عنوان مسئول موتوری شهرداری پرند منصوب شدند.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف شهرداری و با حکمی از سوی شهردار پرند، سرپرست جدید اداره مالی، سرپرست امور شهری، مسئول کارپردازی و مسئول موتوری شهرداری پرند احکام خود را از مهندس آگشته دریافت نمودند.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
انتصاب مسئولین جدید در شهرداری پرند
 
تاریخ: 23 مرداد 1398

طی حکمی از سوی مهندس شعید آگشته شهردار پرند آقایان مرتضی شرفی به عنوان سرپرست اداره مالی، مهدی رنجی به عنوان سرپرست امور شهری، مرتضی سلطان گودرزی به عنوان مسئول کارپردازی و امیر چنگیز جهانشاهی به عنوان مسئول موتوری شهرداری پرند منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف شهرداری و با حکمی از سوی شهردار پرند، سرپرست جدید اداره مالی، سرپرست امور شهری، مسئول کارپردازی و مسئول موتوری شهرداری پرند احکام خود را از مهندس آگشته دریافت نمودند.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند