امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • ادامه اجرای طرح پاکسازی محلات شهر پرند در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه

    در راستای داشتن شهری پاکیزه و زیبا و بهبود منظر شهری، ادامه طرح پاکسازی محلات شهر پرند در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه اجرا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح پاکسازی و نخاله برداری محله به محله شهر پرند که از چندی پیش به همت معاونت خدمات شهری شهرداری آغاز شده بود، اینبار در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه محترم شهر عملیاتی شد.
    بر اساس این گزارش، این طرح در سایر محلات نیز به صورت روزانه صورت خواهد گرفت.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
ادامه اجرای طرح پاکسازی محلات شهر پرند در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه
 
تاریخ: 16 بهمن 1397

در راستای داشتن شهری پاکیزه و زیبا و بهبود منظر شهری، ادامه طرح پاکسازی محلات شهر پرند در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح پاکسازی و نخاله برداری محله به محله شهر پرند که از چندی پیش به همت معاونت خدمات شهری شهرداری آغاز شده بود، اینبار در خیابان سرو یک و محوطه دفتر امام جمعه محترم شهر عملیاتی شد.
بر اساس این گزارش، این طرح در سایر محلات نیز به صورت روزانه صورت خواهد گرفت.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند