پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

 • استاندار تهران: توقع حمايت از كالاي ايراني با همكاري توليدكنندگان بايد به همراه تأمين نياز واحدهاي توليدي و رفع موانع آنها باشد.

  استاندار تهران در جمع توليدكنندگان و صاحبان صنايع شهرستان رباط كريم گفت: به ازاي هر روز كه در ارائه يك مجوز تأخير مي كنيم، قيمت تمام شده بالا مي رود وكالاي خارجي به فروش مي رسد. امروز كه وظيفه خود مي دانيم از توليد داخلي حمايت كنيم بايد كار توليدكنندگان را در زمان خود به انجام برسانيم.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، استاندار تهران با هدف رسيدگي به وضعيت اقتصادي شهرستان رباط كريم در سالي كه به نام حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است به اين شهرستان سفر كرد.
  محمد حسين مقيمي در اين سفر با همراهي امامي امين معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و مديران و مسئولان اقتصادي استان و شهرستان رباط كريم از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي نصير شهر، كاظم آباد و پرند بازديد كرد.
  استاندار تهران در ادامه در نشست صميمي با صاحبان صنايع، نماينده شركت هاي توليدي، كشاورزي و كارآفرينان رباط كريم در پرند حضور يافت.
  در ابتداي اين نشست جمعي از مديران و نمايندگان واحدهاي توليدي شهرك هاي صنعتي رباط كريم به بيان مشكلات و درخواست در بخش هاي؛ تأمين تسهيلات، رفع مشكلات ماليات بر ارزش افزوده و وام هاي سرمايه در گردش و مسائل مربوط به بيمه پرداختند.   
  مهندس مقیمی در ادامه در پاسخ به يكي از موضوعات مطرح شده از سوي توليدكنندگان مبني بر اينكه اختيارات روساي ادارات در شهرستان ها كم است تصریح کرد: فرماندار نماينده عالي دولت و مسئول پيگيري سياست هاي دولت در شهرستان است و روساي ادارات نماينده وزارتخانه ها هستند و با اختيار لازم بايد مستقيم و يا غير مستقيم كار  توليدكنندگان را پيگيري كنند.
  وي با تأكيد بر اينكه توليد كننده بايد در واحد اقتصادي وقت خود را براي حل مسائل فني، خريد، بازاريابي و فروش بگذارد تصريح كرد: اينكه فكر كنيم مسئوليت توليدكننده اين است كه در اتاق مديران براي گرفتن مجوز زمان صرف كند، اشتباه است.   
  مقيمي در ادامه افزود: تكليف ما است كه در بخش اقتصادي امور واحدهاي توليدي را پيگيري كنيم، روساي ادارات در شهرستان ها اختيار دارند يا مسئله را در شهرستان خود حل كنند و يا به مديران كل در تهران محول نمایند.
  استاندار تهران عنوان نمود: براي شكل دادن به توليد و فعال كردن كارخانه ها لازم است بخش خصوصي فعال باشد و ما به عنوان دولت مسئول حل مشكلات شما توليدكنندگان باشيم.  
  مقيمي افزود: وقتي مي¬گوييم از كالاي ايراني حمايت شود يعني اينكه اگر كالايي با كيفيت بالاتر و قيمت ارزانتر باشد خريدار به آن رو مي آورد بايد كيفيت كالا را افزايش داده و قيمت تمام شده را در توليد كاهش دهيم تا خريدار جذب شود.  
  استاندار تهران با اشاره به اينكه مدير توليدي نبايد زمان خود را صرف بروكراسي كند تا بتواند به مسائل واحد توليدي خود برسد بیان داشت: اگر از روش هاي مختلف توليد را تحت فشار قرار دهيم در قيمت تمام شده خود را نشان مي دهد و با افزايش قيمت تمام شده قيمت كالا بالا رفته و خريدار نخواهد داشت.   
  استاندار تهران با تأكيد بر اينكه حمايت از كالاي ايراني يعني انجام كار به موقع توليدكننده و در مقابل، توليد با كيفيت بالا افزود: اگر زيرساخت ها به يك واحد توليدي نرسيده بايد مدير بخش مربوطه پاسخگو باشد، توقع حمايت از كالاي ايراني با همكاري توليدكنندگان بايد به همراه تأمين نياز واحدهاي توليدي و رفع موانع آنها باشد.
  وي در پایان خاطر نشان کرد: هر چه زمان را در انجام كار مردم معطل كنيم به همان اندازه در حمايت از كالاي ايراني تعلل كرديم و كار توليد كننده از طريق پنجره واحد حمايت از سرمايه گذار با هدف پرهيز از بروكراسي بايد انجام شود.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
استاندار تهران: توقع حمايت از كالاي ايراني با همكاري توليدكنندگان بايد به همراه تأمين نياز واحدهاي توليدي و رفع موانع آنها باشد.
 
تاریخ: 26 اردیبهشت 1397

استاندار تهران در جمع توليدكنندگان و صاحبان صنايع شهرستان رباط كريم گفت: به ازاي هر روز كه در ارائه يك مجوز تأخير مي كنيم، قيمت تمام شده بالا مي رود وكالاي خارجي به فروش مي رسد. امروز كه وظيفه خود مي دانيم از توليد داخلي حمايت كنيم بايد كار توليدكنندگان را در زمان خود به انجام برسانيم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، استاندار تهران با هدف رسيدگي به وضعيت اقتصادي شهرستان رباط كريم در سالي كه به نام حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است به اين شهرستان سفر كرد.
محمد حسين مقيمي در اين سفر با همراهي امامي امين معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و مديران و مسئولان اقتصادي استان و شهرستان رباط كريم از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي نصير شهر، كاظم آباد و پرند بازديد كرد.
استاندار تهران در ادامه در نشست صميمي با صاحبان صنايع، نماينده شركت هاي توليدي، كشاورزي و كارآفرينان رباط كريم در پرند حضور يافت.
در ابتداي اين نشست جمعي از مديران و نمايندگان واحدهاي توليدي شهرك هاي صنعتي رباط كريم به بيان مشكلات و درخواست در بخش هاي؛ تأمين تسهيلات، رفع مشكلات ماليات بر ارزش افزوده و وام هاي سرمايه در گردش و مسائل مربوط به بيمه پرداختند.   
مهندس مقیمی در ادامه در پاسخ به يكي از موضوعات مطرح شده از سوي توليدكنندگان مبني بر اينكه اختيارات روساي ادارات در شهرستان ها كم است تصریح کرد: فرماندار نماينده عالي دولت و مسئول پيگيري سياست هاي دولت در شهرستان است و روساي ادارات نماينده وزارتخانه ها هستند و با اختيار لازم بايد مستقيم و يا غير مستقيم كار  توليدكنندگان را پيگيري كنند.
وي با تأكيد بر اينكه توليد كننده بايد در واحد اقتصادي وقت خود را براي حل مسائل فني، خريد، بازاريابي و فروش بگذارد تصريح كرد: اينكه فكر كنيم مسئوليت توليدكننده اين است كه در اتاق مديران براي گرفتن مجوز زمان صرف كند، اشتباه است.   
مقيمي در ادامه افزود: تكليف ما است كه در بخش اقتصادي امور واحدهاي توليدي را پيگيري كنيم، روساي ادارات در شهرستان ها اختيار دارند يا مسئله را در شهرستان خود حل كنند و يا به مديران كل در تهران محول نمایند.
استاندار تهران عنوان نمود: براي شكل دادن به توليد و فعال كردن كارخانه ها لازم است بخش خصوصي فعال باشد و ما به عنوان دولت مسئول حل مشكلات شما توليدكنندگان باشيم.  
مقيمي افزود: وقتي مي¬گوييم از كالاي ايراني حمايت شود يعني اينكه اگر كالايي با كيفيت بالاتر و قيمت ارزانتر باشد خريدار به آن رو مي آورد بايد كيفيت كالا را افزايش داده و قيمت تمام شده را در توليد كاهش دهيم تا خريدار جذب شود.  
استاندار تهران با اشاره به اينكه مدير توليدي نبايد زمان خود را صرف بروكراسي كند تا بتواند به مسائل واحد توليدي خود برسد بیان داشت: اگر از روش هاي مختلف توليد را تحت فشار قرار دهيم در قيمت تمام شده خود را نشان مي دهد و با افزايش قيمت تمام شده قيمت كالا بالا رفته و خريدار نخواهد داشت.   
استاندار تهران با تأكيد بر اينكه حمايت از كالاي ايراني يعني انجام كار به موقع توليدكننده و در مقابل، توليد با كيفيت بالا افزود: اگر زيرساخت ها به يك واحد توليدي نرسيده بايد مدير بخش مربوطه پاسخگو باشد، توقع حمايت از كالاي ايراني با همكاري توليدكنندگان بايد به همراه تأمين نياز واحدهاي توليدي و رفع موانع آنها باشد.
وي در پایان خاطر نشان کرد: هر چه زمان را در انجام كار مردم معطل كنيم به همان اندازه در حمايت از كالاي ايراني تعلل كرديم و كار توليد كننده از طريق پنجره واحد حمايت از سرمايه گذار با هدف پرهيز از بروكراسي بايد انجام شود.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند