پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

 • انتقال دوشنبه بازار از محیط مسکونی به فضای باز کنار میدان استقلال

  انتقال دوشنبه بازار از محیط مسکونی به فضای باز کنار میدان استقلال
   به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ علی یحیی پور شهردار پرند با اعلام این خبر در مورد علت جابجایی دوشنبه بازار پرند به موارد زیر اشاره کرد و گفت: با استناد به تبصره 1 بند 1ماده 55 وظایف شهرداریها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله  مأمورین خود رأساً اقدام کند.
  وی ادامه داد: شکوائیه های متعددی از طرف ساکنان نزدیک محل برپایی دوشنبه بازار به شهرداری شده بود و این مناطق مسکونی در این روز با هجوم بیش از هزاران نفر مراجعه کننده روبرو بودند که این امر باعث اختلال در حرکت، نظم عمومی و نارضایتی مردم این منطقه مسکونی شده بود.
  شهردار پرند اضافه کرد: ‌با توجه به فضاهای محدود شهری و ضرورت حفظ و نگهداری فضاهای موجود،‌ هم چنین هزینه بالای حفظ و نگهداری فضای سبز، ضروری بود که شهرداری نسبت به انتقال این بازار موقت به خارج از فضای مسکونی و فضای سبز اقدام کند.
  علی یحیی پور با بیان اینکه اساس کار و ایجاد بازار روزهای موقت این چنینی در هیچ یک از قوانین شهرداری ها پیش بینی نشده افزود: ‌شهرداری پرند صرفاً در جهت کمک به قشر کسبه دوره گرد و حسب مصوب شورای محترم اسلامی شهر، اجازه برپایی این بازار روز را صادر کرده است.
  هم چنین با توجه به اینکه مالکین مغازه ها و کسبه پرند مالیات و عوارض پرداخت می کنند و برپایی دوشنبه بازار در جوار این مغازه ها سبب اعتراض کسبه و کسادی کار آنان شده است، آنها نیز طی نامه ای اعتراض خود را اعلام و درخواست جمع آوری این بازار را داشته اند.
  علی یحیی پور شهردار پرند در پایان با اعلام مخالفت خود بر برپایی بازار روزهای موقت از این دست در شهر مدرن و جدید پرند گفت: با توجه به پیش بینی شهرداری و برنامه احداث بازار روزهای متعدد در سطح شهر و هم چنین افتتاح چند بازار روز دایم در آینده نزدیک و فعالیت فعلی سه بازار روز در نقاط مختلف، شهرداری در نظر دارد بازارهای روز موقت را پس از افتتاح بازار میادین و تره بار جدید در سایر نقاط شهری، جمع آوری و به وظایف قانونی خود عمل کند.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
انتقال دوشنبه بازار از محیط مسکونی به فضای باز کنار میدان استقلال
 
تاریخ: 19 مرداد 1394

انتقال دوشنبه بازار از محیط مسکونی به فضای باز کنار میدان استقلال
 به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ علی یحیی پور شهردار پرند با اعلام این خبر در مورد علت جابجایی دوشنبه بازار پرند به موارد زیر اشاره کرد و گفت: با استناد به تبصره 1 بند 1ماده 55 وظایف شهرداریها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله  مأمورین خود رأساً اقدام کند.
وی ادامه داد: شکوائیه های متعددی از طرف ساکنان نزدیک محل برپایی دوشنبه بازار به شهرداری شده بود و این مناطق مسکونی در این روز با هجوم بیش از هزاران نفر مراجعه کننده روبرو بودند که این امر باعث اختلال در حرکت، نظم عمومی و نارضایتی مردم این منطقه مسکونی شده بود.
شهردار پرند اضافه کرد: ‌با توجه به فضاهای محدود شهری و ضرورت حفظ و نگهداری فضاهای موجود،‌ هم چنین هزینه بالای حفظ و نگهداری فضای سبز، ضروری بود که شهرداری نسبت به انتقال این بازار موقت به خارج از فضای مسکونی و فضای سبز اقدام کند.
علی یحیی پور با بیان اینکه اساس کار و ایجاد بازار روزهای موقت این چنینی در هیچ یک از قوانین شهرداری ها پیش بینی نشده افزود: ‌شهرداری پرند صرفاً در جهت کمک به قشر کسبه دوره گرد و حسب مصوب شورای محترم اسلامی شهر، اجازه برپایی این بازار روز را صادر کرده است.
هم چنین با توجه به اینکه مالکین مغازه ها و کسبه پرند مالیات و عوارض پرداخت می کنند و برپایی دوشنبه بازار در جوار این مغازه ها سبب اعتراض کسبه و کسادی کار آنان شده است، آنها نیز طی نامه ای اعتراض خود را اعلام و درخواست جمع آوری این بازار را داشته اند.
علی یحیی پور شهردار پرند در پایان با اعلام مخالفت خود بر برپایی بازار روزهای موقت از این دست در شهر مدرن و جدید پرند گفت: با توجه به پیش بینی شهرداری و برنامه احداث بازار روزهای متعدد در سطح شهر و هم چنین افتتاح چند بازار روز دایم در آینده نزدیک و فعالیت فعلی سه بازار روز در نقاط مختلف، شهرداری در نظر دارد بازارهای روز موقت را پس از افتتاح بازار میادین و تره بار جدید در سایر نقاط شهری، جمع آوری و به وظایف قانونی خود عمل کند.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند