مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

 • اولین چراغهای راهنمایی هوشمنددرپرند به بهره برداری رسید

  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ در راستای روان سازی تردد خودروها و کنترل ترافیک شهر جدید پرند، اولین چراغ راهنمایی و رانندگی کنترل هوشمند در تقاطع بلوار شهید چمران و جمهوری نصب و راه اندازی شد.
  جاوید رحیمی مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند با اعلام این خبر گفت: باراه اندازی چراغ راهنمایی هوشمند، مشکل ترافیکی وحوادث رانندگی دراین تقاطع که یکی از پرترددترین معابرشهر است مرتفع می شود.
  وی تقسیم زمان مناسب فازسبزوقرمز به چراغها، متناسب باحجم ترافیک را از خصوصیات چراغهای راهنمایی ورانندگی هوشمند دانست و افزود: دراین سامانه، شناسگرهایی درتقاطع نصب می شود که با اندازه گیری حجم ترافیک عبوری، زمان مناسب فازسبز و قرمزرا تعیین می کند که این امرباعث جلوگیری ازاتلاف وقت رانندگان می شود.
  مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پرند با اشاره به اینکه عملکرد صحیح چراغ راهنمایی هوشمند، منوط به حرکت بین خطوط وتوقف رانندگان محترم پشت خط ایست می باشد اظهار کرد: بمنظورجلوگیری از اعمال جریمه توسط پلیس و نیز بروزخطا درعملکردسامانه هوشمند، ضروری است رانندگان محترم درهنگام قرمز بودن چراغ ،خودرو خود را پشت خط ایست متوقف نمایند.
  رحیمی ادامه داد: باتوجه به اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی های صورت گرفته در شورای حمل و نقل همگانی و ترافیک شهر پرند به ویژه تاکید شهردار محترم جناب آقای مهندس یحیی پور، قصد داریم با تهیه نرم افزار مرکزی کنترل هوشمند چراغهای راهنمایی و نیز اجرای چندین تقاطع هوشمندجدید، ترافیک را به صورت هوشمند شبکه ای کنترل کنیم که دراینصورت می توان با توجه به افزایش جمعیت در شهر جدید پرند، بار ترافیک را روانسازی و حداکثر بهره برداری را از معابر بدست آورد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اولین چراغهای راهنمایی هوشمنددرپرند به بهره برداری رسید
 
تاریخ: 21 شهریور 1394

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ در راستای روان سازی تردد خودروها و کنترل ترافیک شهر جدید پرند، اولین چراغ راهنمایی و رانندگی کنترل هوشمند در تقاطع بلوار شهید چمران و جمهوری نصب و راه اندازی شد.
جاوید رحیمی مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند با اعلام این خبر گفت: باراه اندازی چراغ راهنمایی هوشمند، مشکل ترافیکی وحوادث رانندگی دراین تقاطع که یکی از پرترددترین معابرشهر است مرتفع می شود.
وی تقسیم زمان مناسب فازسبزوقرمز به چراغها، متناسب باحجم ترافیک را از خصوصیات چراغهای راهنمایی ورانندگی هوشمند دانست و افزود: دراین سامانه، شناسگرهایی درتقاطع نصب می شود که با اندازه گیری حجم ترافیک عبوری، زمان مناسب فازسبز و قرمزرا تعیین می کند که این امرباعث جلوگیری ازاتلاف وقت رانندگان می شود.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پرند با اشاره به اینکه عملکرد صحیح چراغ راهنمایی هوشمند، منوط به حرکت بین خطوط وتوقف رانندگان محترم پشت خط ایست می باشد اظهار کرد: بمنظورجلوگیری از اعمال جریمه توسط پلیس و نیز بروزخطا درعملکردسامانه هوشمند، ضروری است رانندگان محترم درهنگام قرمز بودن چراغ ،خودرو خود را پشت خط ایست متوقف نمایند.
رحیمی ادامه داد: باتوجه به اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی های صورت گرفته در شورای حمل و نقل همگانی و ترافیک شهر پرند به ویژه تاکید شهردار محترم جناب آقای مهندس یحیی پور، قصد داریم با تهیه نرم افزار مرکزی کنترل هوشمند چراغهای راهنمایی و نیز اجرای چندین تقاطع هوشمندجدید، ترافیک را به صورت هوشمند شبکه ای کنترل کنیم که دراینصورت می توان با توجه به افزایش جمعیت در شهر جدید پرند، بار ترافیک را روانسازی و حداکثر بهره برداری را از معابر بدست آورد.

     
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند