حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

  • بازدید از واحد آتش نشانی و پروژه های در حال اجرا، در اولین روز کاری شهردار جدید پرند

    در این بازدید پیرامون مشکلات و کمبودهای این واحد بحث و گفتگو شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پیگیری روند سازمان شدن آتش نشانی همچنین احداث ایستگاه های جدید در سطح شهر برای ارائه خدمات ایمنی بهتر به شهروندان از جمله مباحثی بود که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
    در ادامه مهندس آگشته به همراه معاونین شهرداری از پروژه های خدماتی و عمراین در دست اقدام بازدید نمود.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بازدید از واحد آتش نشانی و پروژه های در حال اجرا، در اولین روز کاری شهردار جدید پرند
 
تاریخ: 20 دی 1397

در این بازدید پیرامون مشکلات و کمبودهای این واحد بحث و گفتگو شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پیگیری روند سازمان شدن آتش نشانی همچنین احداث ایستگاه های جدید در سطح شهر برای ارائه خدمات ایمنی بهتر به شهروندان از جمله مباحثی بود که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه مهندس آگشته به همراه معاونین شهرداری از پروژه های خدماتی و عمراین در دست اقدام بازدید نمود.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند