حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

  • بازدید اعضای شورای شهر از مدارس فازهای مهرنشین پرند

    خانم مرادپور رئیس شورای شهر به همراه آقایان فولادی، کسمرادی، گراوند و خانم کربلایی زاده مدیر روابط عمومی شرکت عمران از مدارس فازهای 3 تا 6 بازدید کردند.
    به گفته مدیر روابط عمومی شرکت عمران به زودی آسفالت معابر این فازهای تحت مدیریت شرکت عمران و نیز آسفالت و محوطه سازی مدارس فازهای مهرنشین اجرایی می شود.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بازدید اعضای شورای شهر از مدارس فازهای مهرنشین پرند
 
تاریخ: 10 دی 1397

خانم مرادپور رئیس شورای شهر به همراه آقایان فولادی، کسمرادی، گراوند و خانم کربلایی زاده مدیر روابط عمومی شرکت عمران از مدارس فازهای 3 تا 6 بازدید کردند.
به گفته مدیر روابط عمومی شرکت عمران به زودی آسفالت معابر این فازهای تحت مدیریت شرکت عمران و نیز آسفالت و محوطه سازی مدارس فازهای مهرنشین اجرایی می شود.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند