پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

  • بازدید سرپرست شهرداری پرند به همراه معاون معماری و شهرسازی از پروژه فضای سبز شهری

    به گفته مهندس چراغی به زودی در بلوار چهارباغ و روبروی ساختمان خدمات شهری بوستانی احداث خواهد شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس چراغی به همراه معاون شهرسازی در حاشیه بازدید از این پروژه، اظهار کرد: هدف ما افزایش سرانه فضای سبز شهری است و در این راستا به زودی بوستانی در بلوار چهارباغ احداث خواهیم کرد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بازدید سرپرست شهرداری پرند به همراه معاون معماری و شهرسازی از پروژه فضای سبز شهری
 
تاریخ: 13 دی 1397

به گفته مهندس چراغی به زودی در بلوار چهارباغ و روبروی ساختمان خدمات شهری بوستانی احداث خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس چراغی به همراه معاون شهرسازی در حاشیه بازدید از این پروژه، اظهار کرد: هدف ما افزایش سرانه فضای سبز شهری است و در این راستا به زودی بوستانی در بلوار چهارباغ احداث خواهیم کرد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند