پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

  • بازدید مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند از بازار روز شاهد

    جهت رسیدگی به وضعیت نانوایی بازار روز شاهد، مسئولین شهرداری و شورای شهر پرند از این بازار بازدید به عمل آوردند. 
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در پی شکایات مردمی و درخواست های شهروندان در خصوص رسیدگی به وضعیت نانوایی بازار شاهد مبنی بر یکی بودن صف زنانه و مردانه، عصر امروز حمید گراوند رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای شهر به همراه فضل الله چراغی سرپرست شهرداری و همچنین مسئولین بازرسی و حراست از بازار شاهد بازدید به عمل آوردند.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بازدید مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند از بازار روز شاهد
 
تاریخ: 24 آذر 1397

جهت رسیدگی به وضعیت نانوایی بازار روز شاهد، مسئولین شهرداری و شورای شهر پرند از این بازار بازدید به عمل آوردند. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در پی شکایات مردمی و درخواست های شهروندان در خصوص رسیدگی به وضعیت نانوایی بازار شاهد مبنی بر یکی بودن صف زنانه و مردانه، عصر امروز حمید گراوند رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای شهر به همراه فضل الله چراغی سرپرست شهرداری و همچنین مسئولین بازرسی و حراست از بازار شاهد بازدید به عمل آوردند.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند