امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


  • بازدید میدانی معاونین و مدیران شهرداری پرند از وضعیت فازهای تحویلی

    با شروع مدیریت یکپارچه شهر پرند و پیرو امضای سند تحویل شهر به شهرداری، مدیران شهرداری از وضعیت فاز های ۳ تا ۶ شهر پرند بازدید به عمل آوردند.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، معاونین شهرداری پرند ضمن بازدید از ۴ فاز تحویلی، مشکلات و نیازهای خدماتی، عمرانی، بصری، فرهنگی و ... آن را بررسی کردند.
    بر اساس این گزارش, پس از بازدید میدانی در دفتر مدیر خدمات شهری شرکت عمران جلسه ای با حضور مدیران و معاونین شهرداری برگزار شد که به بررسی موضوعات مربوطه پرداخته شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بازدید میدانی معاونین و مدیران شهرداری پرند از وضعیت فازهای تحویلی
 
تاریخ: 6 شهریور 1398

با شروع مدیریت یکپارچه شهر پرند و پیرو امضای سند تحویل شهر به شهرداری، مدیران شهرداری از وضعیت فاز های ۳ تا ۶ شهر پرند بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، معاونین شهرداری پرند ضمن بازدید از ۴ فاز تحویلی، مشکلات و نیازهای خدماتی، عمرانی، بصری، فرهنگی و ... آن را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش, پس از بازدید میدانی در دفتر مدیر خدمات شهری شرکت عمران جلسه ای با حضور مدیران و معاونین شهرداری برگزار شد که به بررسی موضوعات مربوطه پرداخته شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند