رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه ‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.

 • تصویب بودجۀ سال 98 شهرداری پرند

  بودجۀ شهر پرند با عدد 107 میلیارد و 500 میلیون تومان و بالغ بر 70 درصد افزایش، به تصویب شورای محترم شهر پرند رسید.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اعلام این خبر اظهار داشت: این اولین بار در شهرداری پرند است که 30 درصد از پروژه ها جاری و 70 درصد از اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی می باشد.
  شهردار پرند در خصوص علت افزایش درصد بودجه پروژه های عمرانی تصریح کرد: اگر به دنبال این هستیم که سازمان ما متعالی باشد، می بایست حتما در درجۀ اول شهر ما مترقی شود. بنابراین این امر با هدف تعالی و توسعۀ شهر پرند تنظیم شده است.
  مهندس آگشته در ادامه تأکید کرد: سال 98 هم به لحاظ عمرانی و هم به لحاظ خدماتی سال پر کاری خواهد بود. بنابراین بدنۀ شهرداری باید خود را برای حرکتی با سرعت و قدرت بیشتر به سمت جلو و در راستای خدمت به مردم آماده و چابک نماید.
  شهردار پرند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خلق خداوند نیست و این واقعیت را باید با قلب خود به آن ایمان داشته باشیم و با دستان خود لمس کنیم.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تصویب بودجۀ سال 98 شهرداری پرند
 
تاریخ: 8 اسفند 1397

بودجۀ شهر پرند با عدد 107 میلیارد و 500 میلیون تومان و بالغ بر 70 درصد افزایش، به تصویب شورای محترم شهر پرند رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اعلام این خبر اظهار داشت: این اولین بار در شهرداری پرند است که 30 درصد از پروژه ها جاری و 70 درصد از اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی می باشد.
شهردار پرند در خصوص علت افزایش درصد بودجه پروژه های عمرانی تصریح کرد: اگر به دنبال این هستیم که سازمان ما متعالی باشد، می بایست حتما در درجۀ اول شهر ما مترقی شود. بنابراین این امر با هدف تعالی و توسعۀ شهر پرند تنظیم شده است.
مهندس آگشته در ادامه تأکید کرد: سال 98 هم به لحاظ عمرانی و هم به لحاظ خدماتی سال پر کاری خواهد بود. بنابراین بدنۀ شهرداری باید خود را برای حرکتی با سرعت و قدرت بیشتر به سمت جلو و در راستای خدمت به مردم آماده و چابک نماید.
شهردار پرند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خلق خداوند نیست و این واقعیت را باید با قلب خود به آن ایمان داشته باشیم و با دستان خود لمس کنیم.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند