حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

  • توزیع مخازن شن و نمک در نقاط مختلف شهر پرند

    در راستای آماده سازی فضای شهری جهت مقابله با بحران های احتمالی در فصل سرما، به همت ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند مخازن شن و نمک در فاز صفر شهر توزیع گردید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس چراغی با اعلام این خبر، اظهار داشت: روز گذشته این مخازن  در 13 نقطه از فاز صفر توزیع شد و سایر فازها نیز از امروز توزیع می گردد.
    سرپرست شهرداری پرند در ادامه بیان کرد: ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند در 70 نقطه از سطح شهر مخازن شن و نمک را توزیع خواهد نمود تا در صورت بارندگی، نسبت به بازگشایی معابر اقدامات فوری صورت پذیرد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
توزیع مخازن شن و نمک در نقاط مختلف شهر پرند
 
تاریخ: 4 دی 1397

در راستای آماده سازی فضای شهری جهت مقابله با بحران های احتمالی در فصل سرما، به همت ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند مخازن شن و نمک در فاز صفر شهر توزیع گردید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس چراغی با اعلام این خبر، اظهار داشت: روز گذشته این مخازن  در 13 نقطه از فاز صفر توزیع شد و سایر فازها نیز از امروز توزیع می گردد.
سرپرست شهرداری پرند در ادامه بیان کرد: ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند در 70 نقطه از سطح شهر مخازن شن و نمک را توزیع خواهد نمود تا در صورت بارندگی، نسبت به بازگشایی معابر اقدامات فوری صورت پذیرد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند