مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

 • جمع آوری زباله گردهای غیر مجاز از سطح شهر پرند

  مهندس الماسی نیا سرپرست شهرداری پرند از طرح جمع آوری زباله گرد های غیر مجاز در شهر پرند خبر داد و گفت: این طرح در راستای حفظ بهداشت عمومی و انضباط شهری در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفته است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ مهندس الماسی نیا در این خصوص گفت: اکثر زباله گرد ها با استفاده از گاری و چرخ های غیر استاندارد اقدام به جمع آوری غیر مجاز پسماند خشک از سطح شهر می کنند که در اکثر مواقع مشکلات بهداشتی را بدنبال دارد.
  سرپرست شهرداری پرند افزود: از آنجا که این افراد به صورت غیر مجاز فعالیت نموده و آموزش های صحیح و لازم را ندیده اند، در بسیاری موارد موجب وارانه کردن و جا به جایی باکس های زباله، پاره نمودن کیسه‌های پسماند و سرازیر شدن شیرابه‌های زباله در معابر عمومی و در نتیجه گسترش آلودگی در محیط شهری می‌شوند.
  مهندس الماسی نیا خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از این اقدام ناخوشایند، معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح جمع آوری زباله گردهای غیر مجاز را در کلیه مناطق تحت مدیریت شهرداری در دستور کار خود قرار داده است.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
جمع آوری زباله گردهای غیر مجاز از سطح شهر پرند
 
تاریخ: 17 شهریور 1400

مهندس الماسی نیا سرپرست شهرداری پرند از طرح جمع آوری زباله گرد های غیر مجاز در شهر پرند خبر داد و گفت: این طرح در راستای حفظ بهداشت عمومی و انضباط شهری در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ مهندس الماسی نیا در این خصوص گفت: اکثر زباله گرد ها با استفاده از گاری و چرخ های غیر استاندارد اقدام به جمع آوری غیر مجاز پسماند خشک از سطح شهر می کنند که در اکثر مواقع مشکلات بهداشتی را بدنبال دارد.
سرپرست شهرداری پرند افزود: از آنجا که این افراد به صورت غیر مجاز فعالیت نموده و آموزش های صحیح و لازم را ندیده اند، در بسیاری موارد موجب وارانه کردن و جا به جایی باکس های زباله، پاره نمودن کیسه‌های پسماند و سرازیر شدن شیرابه‌های زباله در معابر عمومی و در نتیجه گسترش آلودگی در محیط شهری می‌شوند.

مهندس الماسی نیا خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از این اقدام ناخوشایند، معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح جمع آوری زباله گردهای غیر مجاز را در کلیه مناطق تحت مدیریت شهرداری در دستور کار خود قرار داده است.

     
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند