رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه ‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.

 • اجرای طرح هرس درختان سرو خمره ای در بلوار جمهوری شهر پرند

  عملیات هرس درختان سرو خمره ای در بلوار جمهوری شهر پرند اجرا شد.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، سید کاظم میری آشتیانی هدف از فرم دهی درختان را تنظیم فرم و اندازه گیاه، به دست آوردن شکل یا فرم مناسب در راستای بهبود کارآیی بصری گیاه عنوان کرد و گفت: مفهوم هرس فرم در فضای سبز فراتر از قطع شاخه‌های درختان بوده و دامنه وسیعتری از عملیات تنک‌کردن یا حذف اندام‌ها به روش معمول را شامل می‌شود، هرس یک سری از تدابیر تعریف شده‌است که باید هنرمندانه در فرم‌دهی درخت و درختچه تأثیرگذار باشد.
  شهردار پرند با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز شهری، خاطر نشان کرد: فضاي سبز و درختکاري با بهره گيري از گونه هاي سازگاز با اقليم جوي يکي از مؤلفه هاي زيبايي سيما و منظر شهري است و با توجه به افزايش حجم آلايندگي ها، درختان نخستين سپرهاي دفاعي اکوسيستم طبيعي محسوب مي شوند.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح هرس درختان سرو خمره ای در بلوار جمهوری شهر پرند
 
تاریخ: 26 فروردین 1397

عملیات هرس درختان سرو خمره ای در بلوار جمهوری شهر پرند اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، سید کاظم میری آشتیانی هدف از فرم دهی درختان را تنظیم فرم و اندازه گیاه، به دست آوردن شکل یا فرم مناسب در راستای بهبود کارآیی بصری گیاه عنوان کرد و گفت: مفهوم هرس فرم در فضای سبز فراتر از قطع شاخه‌های درختان بوده و دامنه وسیعتری از عملیات تنک‌کردن یا حذف اندام‌ها به روش معمول را شامل می‌شود، هرس یک سری از تدابیر تعریف شده‌است که باید هنرمندانه در فرم‌دهی درخت و درختچه تأثیرگذار باشد.
شهردار پرند با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز شهری، خاطر نشان کرد: فضاي سبز و درختکاري با بهره گيري از گونه هاي سازگاز با اقليم جوي يکي از مؤلفه هاي زيبايي سيما و منظر شهري است و با توجه به افزايش حجم آلايندگي ها، درختان نخستين سپرهاي دفاعي اکوسيستم طبيعي محسوب مي شوند.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند