پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

 • اجرای طرح کاشت درختچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) شهر پرند

  عملیات کاشت درختچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) به همت واحد فضای سبز شهرداری پرند در حال اجرا می باشد.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای تقویت زیباسازی منظر شهری، افزایش سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری و نیز جهت اجرای طرح گستردۀ « پرند، شهر رزهای ایران »، عملیات کاشت درتخچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) در حال اجرا می باشد.
  سید کاظم میری آشتیانی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به خصوصیت فنوتیپی و ژنوتیپی درختچه زینتی گل رز و نیز سازگاری و مقاومت آن با اقلیم گرم و خشک شهر پرند، شهرداری پرند عملیات کاشت این درختچه زینتی را در نقاط مختلف شهر اجرا نموده است.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح کاشت درختچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) شهر پرند
 
تاریخ: 22 اردیبهشت 1397

عملیات کاشت درختچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) به همت واحد فضای سبز شهرداری پرند در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای تقویت زیباسازی منظر شهری، افزایش سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری و نیز جهت اجرای طرح گستردۀ « پرند، شهر رزهای ایران »، عملیات کاشت درتخچه زینتی رز از میدان استقلال تا میدان امام خمینی (ره) در حال اجرا می باشد.
سید کاظم میری آشتیانی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به خصوصیت فنوتیپی و ژنوتیپی درختچه زینتی گل رز و نیز سازگاری و مقاومت آن با اقلیم گرم و خشک شهر پرند، شهرداری پرند عملیات کاشت این درختچه زینتی را در نقاط مختلف شهر اجرا نموده است.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند