امام علی ( علیه السلام) فرمودند:

 سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ فَخَفِّضْ فِي اَلْمُكْتَسَب ؛                    آنچه برایت مقدّر شده به تو خواهد رسید، پس در کار و کسبت حریص و افراطی مباش.

  • اجرای طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در سطح شهر پرند

    معاونت خدمات شهری در طرحی جهادی اقدام به تعویض باکس های زباله در خیابان های سفیدار، نای بند و سفیدکوه و نیز شستشوی تعدادی از مخازن زباله در خیابان های الوند شمالی، نای بند جنوبی، نرگس و بلوار جمهوری نمود.
    با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان و در راستای ارتقاء بهداشت محیط، جلوگیری از دپوی زباله و نخاله و کاهش آلودگی های زیست محیطی، واحد امور شهر معاونت خدمات شهری اقدام به اجرای طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در برخی از خیابان های شهر نموده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در سطح شهر پرند
 
تاریخ: 6 مرداد 1397

معاونت خدمات شهری در طرحی جهادی اقدام به تعویض باکس های زباله در خیابان های سفیدار، نای بند و سفیدکوه و نیز شستشوی تعدادی از مخازن زباله در خیابان های الوند شمالی، نای بند جنوبی، نرگس و بلوار جمهوری نمود.
با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان و در راستای ارتقاء بهداشت محیط، جلوگیری از دپوی زباله و نخاله و کاهش آلودگی های زیست محیطی، واحد امور شهر معاونت خدمات شهری اقدام به اجرای طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در برخی از خیابان های شهر نموده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
صمد محمدی
سرپرست شهرداری پرند