امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اجرای طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند

    طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند اجرا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای ارتقای سطح بهداشت و پاکیزگی معابر شهری و تسهیل در روند جمع آوری پسماند و نیز به منظور جمع آوری و انتقال استاندارد و صحیح زباله های شهری، باکس های زباله جدید با باکس های معیوب و فرسوده در فاز صفر پرند تعویض شد.
    گفتنی است که شهرداری پرند تعداد 145 عدد باکس زباله 770 لیتری جهت استقرار در سطح شهر خریداری نموده که این طرح به زودی در فازهای یک و دو نیز اجرا می گردد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند
 
تاریخ: 16 بهمن 1397

طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای ارتقای سطح بهداشت و پاکیزگی معابر شهری و تسهیل در روند جمع آوری پسماند و نیز به منظور جمع آوری و انتقال استاندارد و صحیح زباله های شهری، باکس های زباله جدید با باکس های معیوب و فرسوده در فاز صفر پرند تعویض شد.
گفتنی است که شهرداری پرند تعداد 145 عدد باکس زباله 770 لیتری جهت استقرار در سطح شهر خریداری نموده که این طرح به زودی در فازهای یک و دو نیز اجرا می گردد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند