امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اجرای عملیات سیستم آبیاری قطره ای در بلوار آزالیای شهر پرند

    فضای سبز بلوار آزالیای شهر پرند به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی هدف از اجرای این طرح را استفاده بهینه از آب مصرفی فضای سبز و تغییر سیستم آبیاری از غرقابی به قطره ای عنوان کرد و گفت: عملیات لوله گذاری این طرح به منظور اجرای آبياری قطره ای در فضای سبز بلوار آزالیا اجرا شد.
    سرپرست شهرداری پرند در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاح شیوه آبیاری فضای سبز از سنتی به سیستم آبیاری قطره ای موجب رعایت توازن در توزیع آب در قسمت های مختلف فضای سبز و نیز صرفه جویی در مصرف آب و عدم سرریز شدن آب در معابر خواهد شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات سیستم آبیاری قطره ای در بلوار آزالیای شهر پرند
 
تاریخ: 26 مهر 1397

فضای سبز بلوار آزالیای شهر پرند به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی هدف از اجرای این طرح را استفاده بهینه از آب مصرفی فضای سبز و تغییر سیستم آبیاری از غرقابی به قطره ای عنوان کرد و گفت: عملیات لوله گذاری این طرح به منظور اجرای آبياری قطره ای در فضای سبز بلوار آزالیا اجرا شد.
سرپرست شهرداری پرند در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاح شیوه آبیاری فضای سبز از سنتی به سیستم آبیاری قطره ای موجب رعایت توازن در توزیع آب در قسمت های مختلف فضای سبز و نیز صرفه جویی در مصرف آب و عدم سرریز شدن آب در معابر خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند