الیوم کملت لکم دینکم  و اتممت علیکم نعمتى  و رضیت لکم الاسلام دینا . ( سوره مائده : .3 )
« روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم . »

  • شستشوی باکس های زباله در بلوارهای چمران و ستاره شهر پرند

    عملیات شستشوی باکس های زباله با تلاش نیروهای امور شهر معاونت خدمات شهری در بلوارهای چمران و ستاره شهر پرند انجام شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی با تأکید بر لزوم اجرای مستمر این عملیات در سطح شهر، خاطرنشان کرد: وجود زباله در محیط زیست نه تنها باعث بیماری، تعفن و زشتی محیط اطراف می شود، بلکه موجب تکثیر حجم زیادی از میکروب ها و رشد و نموی حشرات می شود که آلودگی محیط و و انتشار بیماری های مختلف را با خود در پی دارد.
    سرپرست شهرداری پرند در ادامه اظهار داشت: در همین راستا شستشو و نظافت باکس های زباله و گندزدایی محل نصب آنها از اقدامات مهم معاونت خدمات شهری است که این عملیات در سطح شهر به طور مستمر انجام می گیرد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
شستشوی باکس های زباله در بلوارهای چمران و ستاره شهر پرند
 
تاریخ: 11 آذر 1397

عملیات شستشوی باکس های زباله با تلاش نیروهای امور شهر معاونت خدمات شهری در بلوارهای چمران و ستاره شهر پرند انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی با تأکید بر لزوم اجرای مستمر این عملیات در سطح شهر، خاطرنشان کرد: وجود زباله در محیط زیست نه تنها باعث بیماری، تعفن و زشتی محیط اطراف می شود، بلکه موجب تکثیر حجم زیادی از میکروب ها و رشد و نموی حشرات می شود که آلودگی محیط و و انتشار بیماری های مختلف را با خود در پی دارد.
سرپرست شهرداری پرند در ادامه اظهار داشت: در همین راستا شستشو و نظافت باکس های زباله و گندزدایی محل نصب آنها از اقدامات مهم معاونت خدمات شهری است که این عملیات در سطح شهر به طور مستمر انجام می گیرد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند