پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود:

«
الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال     عبادت ده جز است که نُه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. »

اخبار
 
سمپاشی رودخانه شور پرند
تاریخ: 28 اردیبهشت 1394 سمپاشی رودخانه شور پرند
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند