امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

اخبار
 
سمپاشی رودخانه شور پرند
تاریخ: 28 اردیبهشت 1394 سمپاشی رودخانه شور پرند
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند