امام علی ( علیه السلام) فرمودند:

 سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ فَخَفِّضْ فِي اَلْمُكْتَسَب ؛                    آنچه برایت مقدّر شده به تو خواهد رسید، پس در کار و کسبت حریص و افراطی مباش.

  • عملیات پاکسازی کوه های تخت رستم شهر پرند توسط بانوان کوهنورد

    بانوان کوهنورد شهر پرند در اقدامی داوطلبانه محوطه کوه های تخت رستم را هر هفته در روزهای چهارشنبه و جمعه پاکسازی می کنند.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای حفظ محیط زیست شهری و احترام به طبیعت، جمع آوری و تخلیه زباله های موجود در کوه های تخت رستم توسط بانوان کوهنورد به صورت داوطلبانه و خودجوش دو روز در هفته صورت می گیرد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
عملیات پاکسازی کوه های تخت رستم شهر پرند توسط بانوان کوهنورد
 
تاریخ: 6 تیر 1397

بانوان کوهنورد شهر پرند در اقدامی داوطلبانه محوطه کوه های تخت رستم را هر هفته در روزهای چهارشنبه و جمعه پاکسازی می کنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در راستای حفظ محیط زیست شهری و احترام به طبیعت، جمع آوری و تخلیه زباله های موجود در کوه های تخت رستم توسط بانوان کوهنورد به صورت داوطلبانه و خودجوش دو روز در هفته صورت می گیرد.

     
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند