امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

 • پاکسازی و شستشوی مخازن شهر پرند با استفاده از خودروی مکانیزۀ مخزن شوی زباله

  به همت معاونت خدمات شهری شهرداری پرند و با هدف سهولت انجام کار به شکل مطلوب، پس از خریداری یک دستگاه خودروی مکانیزه مخزن شوی زباله، عملیات شستشوی مخازن برخی از مناطق سطح شهر با استفاده از این دستگاه صورت گرفت.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با هدف پاکسازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله های باقیمانده در سطل های فلزی، باکس های زباله در مجتمع مسکونی کیسون واقع در فاز صفر، محلۀ باغ ویلایی ها و جنوب فاز صفر با استفاده از خودروی مخزن شوی زباله از هر نوع آلودگی پاکسازی شد.
  این طرح به زودی در سایر فازهای شهر پرند نیز عملیاتی خواهد شد.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
پاکسازی و شستشوی مخازن شهر پرند با استفاده از خودروی مکانیزۀ مخزن شوی زباله
 
تاریخ: 13 تیر 1398

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری پرند و با هدف سهولت انجام کار به شکل مطلوب، پس از خریداری یک دستگاه خودروی مکانیزه مخزن شوی زباله، عملیات شستشوی مخازن برخی از مناطق سطح شهر با استفاده از این دستگاه صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با هدف پاکسازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله های باقیمانده در سطل های فلزی، باکس های زباله در مجتمع مسکونی کیسون واقع در فاز صفر، محلۀ باغ ویلایی ها و جنوب فاز صفر با استفاده از خودروی مخزن شوی زباله از هر نوع آلودگی پاکسازی شد.
این طرح به زودی در سایر فازهای شهر پرند نیز عملیاتی خواهد شد.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند