مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی ):

در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند.
 

  • آماده سازی و طراحی دیوارنگاره جدید جهت نصب در مرکز شهر پرند

    با هدف تقویت سیما و منظر شهری، عملیات طراحی و آماده سازی تصویر جدید دیوارنگاره پازلی میدان استقلال شهر پرند به همت روابط عمومی شهرداری پرند انجام شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، این طرح با عنوان « زِ ادب مهر برآید » با تصویری جذاب از فضای گرم خانواده تداعی گرِ مفهوم صلۀ رحم و احترام به والدین است که تا پایان هفتۀ جاری بر دیوارنگارۀ ۱۸۰ متری ضلع جنوب غربی میدان استقلال نقش خواهد بست.
    گفتنی است که طرح دیوارنگاره ۱۱ پازلی میدان استقلال شهر پرند با همکاری روابط عمومی و دفتر زیباسازی و منظر شهری  شهرداری پرند در مناسبت های مختلف و با طرح های متفاوت نصب می گردد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
آماده سازی و طراحی دیوارنگاره جدید جهت نصب در مرکز شهر پرند
 
تاریخ: 22 آبان 1398

با هدف تقویت سیما و منظر شهری، عملیات طراحی و آماده سازی تصویر جدید دیوارنگاره پازلی میدان استقلال شهر پرند به همت روابط عمومی شهرداری پرند انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، این طرح با عنوان « زِ ادب مهر برآید » با تصویری جذاب از فضای گرم خانواده تداعی گرِ مفهوم صلۀ رحم و احترام به والدین است که تا پایان هفتۀ جاری بر دیوارنگارۀ ۱۸۰ متری ضلع جنوب غربی میدان استقلال نقش خواهد بست.
گفتنی است که طرح دیوارنگاره ۱۱ پازلی میدان استقلال شهر پرند با همکاری روابط عمومی و دفتر زیباسازی و منظر شهری  شهرداری پرند در مناسبت های مختلف و با طرح های متفاوت نصب می گردد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند