امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • مجزا بودنِ سیستم شماره گیری سامانه 137 هر شهری برای شهروندان همان شهر

    شهروندان محترم هر شهری در صورت تماس با سامانه 137، به واحد دریافت پیام های مردمی 137 شهرداریِ همان شهر متصل خواهند شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در هر شهرداری سامانه 137 با هدف ایجاد زمینۀ مناسب برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، رفع مشکلات و معضلات شهری، مدیریت غیر مستقیم مردم بر شهر و دریافت دیدگاه ها و نظرات شهروندان در زمینه مدیریت شهری در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان و ایجاد ارتباط مؤثر شهروندان با مدیران شهرداری راه اندازی شده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مجزا بودنِ سیستم شماره گیری سامانه 137 هر شهری برای شهروندان همان شهر
 
تاریخ: 18 تیر 1398

شهروندان محترم هر شهری در صورت تماس با سامانه 137، به واحد دریافت پیام های مردمی 137 شهرداریِ همان شهر متصل خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در هر شهرداری سامانه 137 با هدف ایجاد زمینۀ مناسب برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، رفع مشکلات و معضلات شهری، مدیریت غیر مستقیم مردم بر شهر و دریافت دیدگاه ها و نظرات شهروندان در زمینه مدیریت شهری در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان و ایجاد ارتباط مؤثر شهروندان با مدیران شهرداری راه اندازی شده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند