روز جهانی محیط زیست با شعار «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت » گرامی باد. 

  • اجرای طرح نصب المان های استنادی دانش آموزانِ شهر پرند در ۵۰ نقطۀ پر ترافیک شهری

    در راستای بهبود نظام ایمنی کودکان عابر شهر و با نزدیک شدن به روز جهانی کودک طرح نصب اِلِمان های استنادی و تصاویر کودکان شهر همراه با شعارهای ترافیکی به همت دفتر زیباسازی و منظر شهرداری پرند اجرایی شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند با بهره گیری از المان های استنادی و تصاویر کودکان محصل شهر پرند اقدام به اشاعه شعارهایی با هدف افزایش هشیاری رانندگان نسبت به عابران کوچک شهر نمود.
    در اين راستا با گزینش کودکان شهر پرند و تصویربرداری از آنان با لباس های مدارس و الصاق شعارهای هشیار کننده رانندگان در دستان این دانش آموزان، ساختار کلی المان استنادی شکل گرفت که پس از چاپ و پایه گذاری در بیش از ۵۰ نقطه پر ترافیک شهری و مناطق پر تردد نصب گردید.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح نصب المان های استنادی دانش آموزانِ شهر پرند در ۵۰ نقطۀ پر ترافیک شهری
 
تاریخ: 14 مهر 1398

در راستای بهبود نظام ایمنی کودکان عابر شهر و با نزدیک شدن به روز جهانی کودک طرح نصب اِلِمان های استنادی و تصاویر کودکان شهر همراه با شعارهای ترافیکی به همت دفتر زیباسازی و منظر شهرداری پرند اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند با بهره گیری از المان های استنادی و تصاویر کودکان محصل شهر پرند اقدام به اشاعه شعارهایی با هدف افزایش هشیاری رانندگان نسبت به عابران کوچک شهر نمود.
در اين راستا با گزینش کودکان شهر پرند و تصویربرداری از آنان با لباس های مدارس و الصاق شعارهای هشیار کننده رانندگان در دستان این دانش آموزان، ساختار کلی المان استنادی شکل گرفت که پس از چاپ و پایه گذاری در بیش از ۵۰ نقطه پر ترافیک شهری و مناطق پر تردد نصب گردید.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند