امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • تکمیل فرایند طراحی، جانمایی و نصب ست وسایل بازی کودکان در شهرک مسکونی ایستا یک شهر پرند

    در راستای فراهم نمودن امکانات لازم جهت تفریح و بازی کردنِ کودکان، دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند فرایند طراحی، جانمایی و نصب ستِ وسایل بازی کودکان از قبیل سرسره و تاب را در شهرک مسکونی ایستا یک تکمیل و آماده بهره برداری نمود.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به اینکه بر اساس آمارهای موجود شهرک ایستا یک شهر پرند یکی از پَر جمعیت ترین شهرک های فاز صفر محسوب می‌شود، بر اساس نیازسنجی های بعمل آمده و دستور شهردار محترم، نصب ست وسایل بازی کودکان در این شهرک در دستور کار دفتر زیباسازی و منظر شهری قرار گرفت.
    گفتنی است که با توجه به لزوم بهبود وضعیت روشنایی معابر مجاور این شهرک، عملیات ترمیم روشنایی دیواره ها نیز تکمیل گردید.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تکمیل فرایند طراحی، جانمایی و نصب ست وسایل بازی کودکان در شهرک مسکونی ایستا یک شهر پرند
 
تاریخ: 19 تیر 1398

در راستای فراهم نمودن امکانات لازم جهت تفریح و بازی کردنِ کودکان، دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند فرایند طراحی، جانمایی و نصب ستِ وسایل بازی کودکان از قبیل سرسره و تاب را در شهرک مسکونی ایستا یک تکمیل و آماده بهره برداری نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به اینکه بر اساس آمارهای موجود شهرک ایستا یک شهر پرند یکی از پَر جمعیت ترین شهرک های فاز صفر محسوب می‌شود، بر اساس نیازسنجی های بعمل آمده و دستور شهردار محترم، نصب ست وسایل بازی کودکان در این شهرک در دستور کار دفتر زیباسازی و منظر شهری قرار گرفت.
گفتنی است که با توجه به لزوم بهبود وضعیت روشنایی معابر مجاور این شهرک، عملیات ترمیم روشنایی دیواره ها نیز تکمیل گردید.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند