۱۱ آگوست آغاز هفته جهانی " تغذیه با شیر مادر " گرامی باد.

 

  • مراحل نهایی عملیات عمرانیِ ساخت دو عدد تابلو خوشامدگویی در فضای ورودی شهر پرند

    عملیات عمرانیِ ساخت دو عدد تابلو خوشامدگویی در فضای ورودی شهر پرند به مراحل پایانیِ خود نزدیک می شود.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی از آماده سازی دو عدد تابلو خوشامدگویی در ورودی شهر پرند خبر داد و گفت: از آنجایی که در ورودی هر شهری جهت معرفی آن به مسافران و گردشگران از المان ها و تابلوهای خوشامدگویی استفاده می شود، در همین راستا دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند پس از طراحیِ دو عدد تابلو نسبت به ساخت و نصب آن اقدام نمود.
    سرپرست شهرداری پرند با اشاره به اهمیت سیمای بصریِ ورودی شهر و لزوم نصب تابلو خوشامدگویی خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی های بارز این تابلوها معرفی شهر است و اینکه اولین پیام شهر را به مسافر انتقال می دهند، بر همین اساس در یکی از این تابلوها، شهر جدید پرند به عنوان سرزمین فرصت های طلایی معرفی شده است تا مخاطب با دیدن آن به پتانسیل های مختلف پرند به عنوان شهری جدید پی ببرد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مراحل نهایی عملیات عمرانیِ ساخت دو عدد تابلو خوشامدگویی در فضای ورودی شهر پرند
 
تاریخ: 6 آذر 1398

عملیات عمرانیِ ساخت دو عدد تابلو خوشامدگویی در فضای ورودی شهر پرند به مراحل پایانیِ خود نزدیک می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی از آماده سازی دو عدد تابلو خوشامدگویی در ورودی شهر پرند خبر داد و گفت: از آنجایی که در ورودی هر شهری جهت معرفی آن به مسافران و گردشگران از المان ها و تابلوهای خوشامدگویی استفاده می شود، در همین راستا دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند پس از طراحیِ دو عدد تابلو نسبت به ساخت و نصب آن اقدام نمود.
سرپرست شهرداری پرند با اشاره به اهمیت سیمای بصریِ ورودی شهر و لزوم نصب تابلو خوشامدگویی خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی های بارز این تابلوها معرفی شهر است و اینکه اولین پیام شهر را به مسافر انتقال می دهند، بر همین اساس در یکی از این تابلوها، شهر جدید پرند به عنوان سرزمین فرصت های طلایی معرفی شده است تا مخاطب با دیدن آن به پتانسیل های مختلف پرند به عنوان شهری جدید پی ببرد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند