حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

  • بهاری نو در شهر پرند/ زیبایی این روزهای پرند در سایه اقدامات زیباسازی و منظر شهری

    این روزها حال و هوای شهر پرند با اقداماتی نو از واحد زیباسازی و منظر شهری رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، واحد زیباسازی شهرداری پرند جهت ارائه خدمات شایسته و استقبال از مسافران نوروزی و شهروندان محترم، با برنامه ریزی های صورت گرفته اقدامات متنوعی همچون نصب دو سفره هفت سین در میدان بصیرت و چهارراه فدک، جمع آوری المان های مستهلک از سطح شهر و ترمیم و بازسازی آنها، نصب 36 قطعه المان شهری در مناطق مختلف شهر به تناسب موقعیت مکانی و موضوعیت جایگاهی، ارسی بندی دکل های فشار قوی خیابان چهارباغ در راستای یادآوری معماری اصیل ایرانی، طراحی و بازسازی و ساخت جایگاه سفره هفت سین شامل نظافت، کف سازی، گل کاری و رنگ کاری ابنیه، خطاطی شعار " پرند، سرزمین فرصت های طلایی " بر روی کلیه تابلوهای هدایت مسیر، طراحی و اجرای تونل نور و سازه های نوری در پارک فدک به طول 25 متر، رنگ آمیزی باکس های مخابراتی خیابان جمهوری، مزین نمودن بلوار ستاره با بهره گیری از ریسه های LED بلوطی و رنگ آمیزی جداره ها و المان های مخدوش سطح شهر را به انجام رسانید.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
بهاری نو در شهر پرند/ زیبایی این روزهای پرند در سایه اقدامات زیباسازی و منظر شهری
 
تاریخ: 3 فروردین 1398

این روزها حال و هوای شهر پرند با اقداماتی نو از واحد زیباسازی و منظر شهری رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، واحد زیباسازی شهرداری پرند جهت ارائه خدمات شایسته و استقبال از مسافران نوروزی و شهروندان محترم، با برنامه ریزی های صورت گرفته اقدامات متنوعی همچون نصب دو سفره هفت سین در میدان بصیرت و چهارراه فدک، جمع آوری المان های مستهلک از سطح شهر و ترمیم و بازسازی آنها، نصب 36 قطعه المان شهری در مناطق مختلف شهر به تناسب موقعیت مکانی و موضوعیت جایگاهی، ارسی بندی دکل های فشار قوی خیابان چهارباغ در راستای یادآوری معماری اصیل ایرانی، طراحی و بازسازی و ساخت جایگاه سفره هفت سین شامل نظافت، کف سازی، گل کاری و رنگ کاری ابنیه، خطاطی شعار " پرند، سرزمین فرصت های طلایی " بر روی کلیه تابلوهای هدایت مسیر، طراحی و اجرای تونل نور و سازه های نوری در پارک فدک به طول 25 متر، رنگ آمیزی باکس های مخابراتی خیابان جمهوری، مزین نمودن بلوار ستاره با بهره گیری از ریسه های LED بلوطی و رنگ آمیزی جداره ها و المان های مخدوش سطح شهر را به انجام رسانید.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند