حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

  • رفع آبگرفتگی های معابر و بازگشایی کانال های هدایت آبهای سطحی شهر پرند در پی بارش های بهاری اخیر

    در پی بارندگی های بهاری در شهر پرند، برخی از معابر دچار آبگرفتگی شدند که با تلاش و نظارت نیروهای خدمات شهری شهرداری پرند این معابر بازگشایی و آبگرفتگی کانال ها مرتفع شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به بارش های شدید این روزها و با هدف سهولت تردد شهروندان، معاونت و کارشناسان خدمات شهری شهرداری پرند با نظارت در سطح شهر، با توجه به وضعیت و شرایط هر معبر نسبت به رفع آبگرفتگی آنها اقدام نمودند. 
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
رفع آبگرفتگی های معابر و بازگشایی کانال های هدایت آبهای سطحی شهر پرند در پی بارش های بهاری اخیر
 
تاریخ: 5 فروردین 1398

در پی بارندگی های بهاری در شهر پرند، برخی از معابر دچار آبگرفتگی شدند که با تلاش و نظارت نیروهای خدمات شهری شهرداری پرند این معابر بازگشایی و آبگرفتگی کانال ها مرتفع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به بارش های شدید این روزها و با هدف سهولت تردد شهروندان، معاونت و کارشناسان خدمات شهری شهرداری پرند با نظارت در سطح شهر، با توجه به وضعیت و شرایط هر معبر نسبت به رفع آبگرفتگی آنها اقدام نمودند. 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند