مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

  • شهروند منظم و مسئولیت پذیر ؛ شهری زیبا و آراسته

    فضا سازی محیطی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در راستای نهادینه سازی فرهنگِ مشارکت و همیاری شهروندان در بهبود سطح خدمات دهی
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
شهروند منظم و مسئولیت پذیر ؛ شهری زیبا و آراسته
 
تاریخ: 13 شهریور 1400

فضا سازی محیطی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در راستای نهادینه سازی فرهنگِ مشارکت و همیاری شهروندان در بهبود سطح خدمات دهی

     
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند