امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


  • انتخاب خانم مرادپور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر پرند برای بار دوم

    همزمان با آغاز سومین سال از  فعالیت دوره دوم شورای اسلامی شهر پرند، پس از انتخابات داخلی برای دومین سال پیاپی سرکار خانم فریبا مرادپور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر پرند انتخاب شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند, در این انتخابات آقای محمد کریمی نیز به عنوان نایب رئیس, آقای حسین کسمرادی سخنگو, آقای سعید میرزایی منشی اول, آقای محمد فولادی منشی دوم, آقای آریا خانی خزانه دار و آقای حمید گراوندی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر پرند در شورای اسلامی شهرستان رباط کریم انتخاب شدند.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
انتخاب خانم مرادپور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر پرند برای بار دوم
 
تاریخ: 11 شهریور 1398

همزمان با آغاز سومین سال از  فعالیت دوره دوم شورای اسلامی شهر پرند، پس از انتخابات داخلی برای دومین سال پیاپی سرکار خانم فریبا مرادپور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر پرند انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند, در این انتخابات آقای محمد کریمی نیز به عنوان نایب رئیس, آقای حسین کسمرادی سخنگو, آقای سعید میرزایی منشی اول, آقای محمد فولادی منشی دوم, آقای آریا خانی خزانه دار و آقای حمید گراوندی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر پرند در شورای اسلامی شهرستان رباط کریم انتخاب شدند.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند