امام حسین علیه السّلام فرمودند:

إنَّ حَوائِجَ الناسِ إلَیکم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکم فَلا تَمَلّوا النِّعَمَ           «  نیاز مردم به شما، از نعمت های خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید. »

اخبار
 
مراسم هفت دو شهید گمنام
تاریخ: 11 خرداد 1394 مراسم هفت دو شهید گمنام
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند