امام علی ( علیه السلام) فرمودند:

 سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ فَخَفِّضْ فِي اَلْمُكْتَسَب ؛                    آنچه برایت مقدّر شده به تو خواهد رسید، پس در کار و کسبت حریص و افراطی مباش.

اخبار
 
مراسم هفت دو شهید گمنام
تاریخ: 11 خرداد 1394 مراسم هفت دو شهید گمنام
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند