امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

اخبار
 
مراسم هفت دو شهید گمنام
تاریخ: 11 خرداد 1394 مراسم هفت دو شهید گمنام
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند