مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

  • توزیع کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان پرندی

    در اقدامی سازنده و ارزشی از سوی واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند، کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان شهر پرند توزیع شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح تفكيك زباله و ارتقاي فرهنگ عمومي در بين کودکان و به همت شهرداري این اقدام صورت گرفت.
    سرپرست شهرداری پرند هدف از اجرای این طرح را جلوگيري و كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش حجم زباله ‌هاي شهري و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه مواد قابل بازيافت عنوان کرد و گفت: حفاظت از محيط زيست یک ویژگی رفتاری است كه بايد از كودكي آموزش داده شود تا به يك باور ذهني تبديل گردد. اين امر كودك را مؤظف مي كند تا از محیط زندگی خود به بهترين شكل ممكن حفاظت کند.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
توزیع کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان پرندی
 
تاریخ: 6 شهریور 1397

در اقدامی سازنده و ارزشی از سوی واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند، کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان شهر پرند توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح تفكيك زباله و ارتقاي فرهنگ عمومي در بين کودکان و به همت شهرداري این اقدام صورت گرفت.
سرپرست شهرداری پرند هدف از اجرای این طرح را جلوگيري و كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش حجم زباله ‌هاي شهري و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه مواد قابل بازيافت عنوان کرد و گفت: حفاظت از محيط زيست یک ویژگی رفتاری است كه بايد از كودكي آموزش داده شود تا به يك باور ذهني تبديل گردد. اين امر كودك را مؤظف مي كند تا از محیط زندگی خود به بهترين شكل ممكن حفاظت کند.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند