پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

  • رئیس کمیسیون سلامت و بانوان شورای اسلامی شهر پرند: به دنبال چشم انداز روشنی از فرهنگ پرند هستیم.

    خانم مرادپور ریاست محترم شورای اسلامی شهر پرند در اولین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی با اشاره به خطرآفرین بودن حجم آسیب های اجتماعی و فرهنگی در شهر پرند تصریح کرد: با توجه به وجود اقوام مختلف در شهر پرند، به دنبال تعریف چشم انداز روشنی از فرهنگ پرند هستیم.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، رئیس کمیسیون سلامت و بانوان شورای اسلامی شهر پرند در این نشست که با حضور اعضای شورای شهر، معاون فرهنگی شهرداری، فعالین فرهنگی و اجتماعی و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: فعالین فرهنگی و اجتماعی شهر پرند وظیفه سنگینی به عهده دارند و این وظیفه جز با هم اندیشی و همدلی به سرانجام نمی رسد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
رئیس کمیسیون سلامت و بانوان شورای اسلامی شهر پرند: به دنبال چشم انداز روشنی از فرهنگ پرند هستیم.
 
تاریخ: 8 دی 1397

خانم مرادپور ریاست محترم شورای اسلامی شهر پرند در اولین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی با اشاره به خطرآفرین بودن حجم آسیب های اجتماعی و فرهنگی در شهر پرند تصریح کرد: با توجه به وجود اقوام مختلف در شهر پرند، به دنبال تعریف چشم انداز روشنی از فرهنگ پرند هستیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، رئیس کمیسیون سلامت و بانوان شورای اسلامی شهر پرند در این نشست که با حضور اعضای شورای شهر، معاون فرهنگی شهرداری، فعالین فرهنگی و اجتماعی و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: فعالین فرهنگی و اجتماعی شهر پرند وظیفه سنگینی به عهده دارند و این وظیفه جز با هم اندیشی و همدلی به سرانجام نمی رسد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند