روز جهانی محیط زیست با شعار «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت » گرامی باد. 

  • اجرای طرح سم پاشی رودخانه شور پرند جهت دفع ِآفات و حشرات

    این روزها هجوم حشرات و پشه ها و ازدیاد آنان در فضای شهری یکی از معضلاتی است که گریبانگیر مردم پرند شده و در راستای دفع این آفات، واحد فضای سبز شهرداری پرند طرح سم پاشی رودخانه شور را اجرا نمود.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه یکی از منشأهای وجود این حشرات در سطح شهر، رودخانه شور پرند است، اظهار کرد: نیزارهای رودخانه شور مأمن و جایگاه گرم و مناسبی جهت رشد و تکثیر حشرات است و همچنین با توجه به بالا آمدن حجم آب رودخانه به دلیل بارندگی های اخیر، شرایط مناسبی برای رشد این آفات فراهم شده است. از همین رو طرح سم پاشی این منطقه را با استفاده از سم کرئولین در چند مرحله اجرا می کنیم.
    شهردار پرند تصریح کرد: فرمولاسیون سم کرئولین نقش مهمی در کارایی آن در دفع حشرات ایفا می کند، بدون اینکه آسیبی به سایر موجودات این رودخانه از جمله ماهی ها و سایر آبزیان برسد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح سم پاشی رودخانه شور پرند جهت دفع ِآفات و حشرات
 
تاریخ: 14 اردیبهشت 1398

این روزها هجوم حشرات و پشه ها و ازدیاد آنان در فضای شهری یکی از معضلاتی است که گریبانگیر مردم پرند شده و در راستای دفع این آفات، واحد فضای سبز شهرداری پرند طرح سم پاشی رودخانه شور را اجرا نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه یکی از منشأهای وجود این حشرات در سطح شهر، رودخانه شور پرند است، اظهار کرد: نیزارهای رودخانه شور مأمن و جایگاه گرم و مناسبی جهت رشد و تکثیر حشرات است و همچنین با توجه به بالا آمدن حجم آب رودخانه به دلیل بارندگی های اخیر، شرایط مناسبی برای رشد این آفات فراهم شده است. از همین رو طرح سم پاشی این منطقه را با استفاده از سم کرئولین در چند مرحله اجرا می کنیم.
شهردار پرند تصریح کرد: فرمولاسیون سم کرئولین نقش مهمی در کارایی آن در دفع حشرات ایفا می کند، بدون اینکه آسیبی به سایر موجودات این رودخانه از جمله ماهی ها و سایر آبزیان برسد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند