روز جهانی محیط زیست با شعار «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت » گرامی باد. 

  • اجرای عملیات علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند

    طرح علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند به همت واحد فضای سبز شهرداری در حال اجراست.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه این طرح هر سال با آغاز فصل بهار جهت جلوگیری از رشد بی رویۀ علف های هرز صورت می گیرد، اظهار کرد: وجود و تکثیر علف های هرز نه تنها موجب مصرف مواد مغذی خاک می شود بلکه بر رشد سایر گونه های گیاهی نیز تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین در راستای بهینه سازی فضای سبز سطح شهر این طرح را اجرا نمودیم.
    شهردار پرند در ادامه خاطرنشان کرد: این عملیات تاکنون در بلوارهای بهشت، مطهری، شهدا، باهنر، میدان آزادی و بوستان شهدای گمنام اجرا شده و در سایر بلوارها، بوستان ها و میادین سطح شهر نیز اجرا خواهد شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند
 
تاریخ: 17 اردیبهشت 1398

طرح علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند به همت واحد فضای سبز شهرداری در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه این طرح هر سال با آغاز فصل بهار جهت جلوگیری از رشد بی رویۀ علف های هرز صورت می گیرد، اظهار کرد: وجود و تکثیر علف های هرز نه تنها موجب مصرف مواد مغذی خاک می شود بلکه بر رشد سایر گونه های گیاهی نیز تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین در راستای بهینه سازی فضای سبز سطح شهر این طرح را اجرا نمودیم.
شهردار پرند در ادامه خاطرنشان کرد: این عملیات تاکنون در بلوارهای بهشت، مطهری، شهدا، باهنر، میدان آزادی و بوستان شهدای گمنام اجرا شده و در سایر بلوارها، بوستان ها و میادین سطح شهر نیز اجرا خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند