رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه ‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.

  • اجرای عملیات کاشت نهال در خیابان رامند و کاشت گل های فصلی در خیابان نقش جهان شهر پرند

    در هفته منابع طبیعی و در راستای ساختن شهری سرسبز، عملیات کاشت 9 گونه نهال در خیابان رامند و کاشت گلهای فصلی در خیابان نقش جهان شهر پرند اجرا شد.
     به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این طرح که با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری اجرا شد، گونه هایی چون زیتون تلخ، توت، پامپاس گراس، کنف نیوزلندی، کاج موگو، سرو خمره ای، گل رز، پیروکانتا و یاس زرد در خیابان رامند و همچنین گل های بنفشه، مینا و همیشه بهار در خیابان نقش جهان کاشته شد.شهردار پرند با اشاره به اینکه نگهداری و توسعه فضای سبز شهر پرند با توجه به اقلیم گرم و خشک آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: گسترش فضای سبز و پارک ها راهکاری مهم و ضروری برای جلوگیری از آلودگی هواست. بر همین اساس و با توجه به اینکه فضای سبز به مثابه ریۀ شهر می باشد، رسالت خود می دانیم که انجام طرح هایی با محوریت توسعه فضای سبز و احداث پارک ها و بوستان ها را در اولویت کارهای خود برای سال 98 قرار دهیم.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات کاشت نهال در خیابان رامند و کاشت گل های فصلی در خیابان نقش جهان شهر پرند
 
تاریخ: 23 اسفند 1397

در هفته منابع طبیعی و در راستای ساختن شهری سرسبز، عملیات کاشت 9 گونه نهال در خیابان رامند و کاشت گلهای فصلی در خیابان نقش جهان شهر پرند اجرا شد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این طرح که با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری اجرا شد، گونه هایی چون زیتون تلخ، توت، پامپاس گراس، کنف نیوزلندی، کاج موگو، سرو خمره ای، گل رز، پیروکانتا و یاس زرد در خیابان رامند و همچنین گل های بنفشه، مینا و همیشه بهار در خیابان نقش جهان کاشته شد.شهردار پرند با اشاره به اینکه نگهداری و توسعه فضای سبز شهر پرند با توجه به اقلیم گرم و خشک آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: گسترش فضای سبز و پارک ها راهکاری مهم و ضروری برای جلوگیری از آلودگی هواست. بر همین اساس و با توجه به اینکه فضای سبز به مثابه ریۀ شهر می باشد، رسالت خود می دانیم که انجام طرح هایی با محوریت توسعه فضای سبز و احداث پارک ها و بوستان ها را در اولویت کارهای خود برای سال 98 قرار دهیم.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند