امام جعفرصادق (عليه‌السلام):

                 لاتَدَعْ طَلَبَ الرِّزق مِن حِلِّهِ فَاِنّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلي دينِكَ.

                هيچ‌گاه از تحصيل روزی حلال رو گردان مباش. مال حلال ياور و معين تو در حفظ دين و ايمان تو است.

  • همکاری و تعامل شهرداری پرند با اداره آب جهت تخصیص بهینۀ منابع آبی

    شهرداری پرند در راستای تعامل سازنده با اداره آبفا، فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود را با استفاده از آب غیر شرب و پساب تصفیه خانه شهری، آبیاری می کند.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به اهمیت تخصیصِ صحیحِ منابع آبی شهری و نیز لزوم همکاری ادارات خدمات رسان همچون شهرداری و آبفا در زمینه استفاده درست از آب شهری، شهرداری پرند جهت آبیاری فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود از طریق تانکر و با استفاده از آب غیر شرب و پساب تصفیه خانه شهری، فضای سبز این بوستان ها را آبیاری می کند.
    بر اساس این گزارش، سید کاظم میری آشتیانی با اشاره به اهمیت موضوع آب در شهر پرند و نیز تأکید بر لزوم تعامل دوجانبه شهرداری و اداره آب، تصریح کرد: ما در همین راستا و به منظور کاهش میزان مصرف آب مورد نیاز فضای سبز شهری، با استفاده از تانکر و از طریق آب غیر شرب نسبت به آبیاری فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود اقدام نموده ایم.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
همکاری و تعامل شهرداری پرند با اداره آب جهت تخصیص بهینۀ منابع آبی
 
تاریخ: 21 تیر 1397

شهرداری پرند در راستای تعامل سازنده با اداره آبفا، فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود را با استفاده از آب غیر شرب و پساب تصفیه خانه شهری، آبیاری می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با توجه به اهمیت تخصیصِ صحیحِ منابع آبی شهری و نیز لزوم همکاری ادارات خدمات رسان همچون شهرداری و آبفا در زمینه استفاده درست از آب شهری، شهرداری پرند جهت آبیاری فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود از طریق تانکر و با استفاده از آب غیر شرب و پساب تصفیه خانه شهری، فضای سبز این بوستان ها را آبیاری می کند.
بر اساس این گزارش، سید کاظم میری آشتیانی با اشاره به اهمیت موضوع آب در شهر پرند و نیز تأکید بر لزوم تعامل دوجانبه شهرداری و اداره آب، تصریح کرد: ما در همین راستا و به منظور کاهش میزان مصرف آب مورد نیاز فضای سبز شهری، با استفاده از تانکر و از طریق آب غیر شرب نسبت به آبیاری فضای سبز بوستان های فدک، بانو، شمشاد و بینالود اقدام نموده ایم.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند