امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اتمام عملیات لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند

    پروژه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر پرند با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری در فازهای صفر تا دو به پایان رسید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو شهر پرند خبر داد و گفت: این پروژه با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان و افزایش رفاه حال آنان، ارتقای سطح کیفی معابر، بهسازی مناظر شهری و تسهیل در امر تردد اجرا شد و جهت عملیاتی نمودن این پروژه مبلغ 200 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی شهرداری هزینه شده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اتمام عملیات لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند
 
تاریخ: 9 بهمن 1397

پروژه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر پرند با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری در فازهای صفر تا دو به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو شهر پرند خبر داد و گفت: این پروژه با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان و افزایش رفاه حال آنان، ارتقای سطح کیفی معابر، بهسازی مناظر شهری و تسهیل در امر تردد اجرا شد و جهت عملیاتی نمودن این پروژه مبلغ 200 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی شهرداری هزینه شده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند