امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اتمام پروژه نصب چمن مصنوعی بوستان فدک شهر پرند

    عملیات نصب چمن مصنوعی بر روی زمین ورزشی بوستان فدک شهر پرند به اتمام رسید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی، عملیات تعویض چمن در بوستان فدک و نیز جمع آوری چمن قدیمی و اصلاح زیرسازی آن اجرا شد.  
     چمن مصنوعی موجود در این بوستان که نیار به تعویض و اصلاح داشت، با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان شهر پرند و پر کردن اوقات فراغت آنها نصب گردید.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اتمام پروژه نصب چمن مصنوعی بوستان فدک شهر پرند
 
تاریخ: 23 خرداد 1398

عملیات نصب چمن مصنوعی بر روی زمین ورزشی بوستان فدک شهر پرند به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی، عملیات تعویض چمن در بوستان فدک و نیز جمع آوری چمن قدیمی و اصلاح زیرسازی آن اجرا شد.  
 چمن مصنوعی موجود در این بوستان که نیار به تعویض و اصلاح داشت، با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان شهر پرند و پر کردن اوقات فراغت آنها نصب گردید.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند