روز جهانی محیط زیست با شعار «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت » گرامی باد. 

  • اجرای عملیات خاکبرداری و فُنداسیون ساختمان شماره ۲ آتش نشانی شهر پرند

    به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند و با تلاش کارشناسان و ناظران عمرانی، عملیات خاکبرداری و فُنداسیون ساختمان شماره دو آتش نشانی در فاز صفر شهر پرند اجرا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به وسعت محدوده‌های مسکونی در فازهای مختلف شهر پرند و کمبود ایستگاه آتش نشانی جهت پوششِ حوادث در کمترین زمان و امداد و نجات شهروندان، اظهار کرد: توجه به حفظ ایمنی شهروندان از رسالت های مهم شهرداری است، بر همین اساس قطعه زمینی در فاز صفر برای این منظور در نظر گرفته شد که در حال حاضر مرحله خاکبرداری و فُنداسیون این ساختمان عملیاتی شده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات خاکبرداری و فُنداسیون ساختمان شماره ۲ آتش نشانی شهر پرند
 
تاریخ: 22 خرداد 1398

به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند و با تلاش کارشناسان و ناظران عمرانی، عملیات خاکبرداری و فُنداسیون ساختمان شماره دو آتش نشانی در فاز صفر شهر پرند اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به وسعت محدوده‌های مسکونی در فازهای مختلف شهر پرند و کمبود ایستگاه آتش نشانی جهت پوششِ حوادث در کمترین زمان و امداد و نجات شهروندان، اظهار کرد: توجه به حفظ ایمنی شهروندان از رسالت های مهم شهرداری است، بر همین اساس قطعه زمینی در فاز صفر برای این منظور در نظر گرفته شد که در حال حاضر مرحله خاکبرداری و فُنداسیون این ساختمان عملیاتی شده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند