پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

  • اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در خیابان های سطح شهر پرند

    در پی درخواست های شهروندان و شکایات مردمی در خصوص رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر، شهرداری پرند نسبت به اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو اقدام نمود.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش نیروی های فنی و عمرانی شهرداری پرند و پس از درخواست های متعدد شهروندان در زمینه رسیدگی به وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر، شهرداری پرند عملیات لکه گیری آسفالت در سه فاز اول شهر را در دستور کار خود قرار داد.
    بر اساس این گزارش، در حال حاضر این عملیات در نقاط مختلف فازهای صفر تا دو شهر پرند در حال اجرا می باشد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در خیابان های سطح شهر پرند
 
تاریخ: 27 آذر 1397

در پی درخواست های شهروندان و شکایات مردمی در خصوص رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر، شهرداری پرند نسبت به اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو اقدام نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش نیروی های فنی و عمرانی شهرداری پرند و پس از درخواست های متعدد شهروندان در زمینه رسیدگی به وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر، شهرداری پرند عملیات لکه گیری آسفالت در سه فاز اول شهر را در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر این عملیات در نقاط مختلف فازهای صفر تا دو شهر پرند در حال اجرا می باشد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند