روز جهانی محیط زیست با شعار «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت » گرامی باد. 

  • اجرای مرحله بتن ریزی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک بانو در شهر پرند

    با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند، مرحله بتن ریزی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک بانو اجرا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه چمن مصنوعی موجود در این پارک نیاز به تعویض و اصلاح داشت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و پس از بررسی این مسئله، طرح تعویض چمن مصنوعی این بوستان را در دستور کار عمرانی قرار دادیم و در حال حاضر نیز این پروژه در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در حال اجراست و پیش بینی می شود تا اوایل خرداد ماه به اتمام برسد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای مرحله بتن ریزی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک بانو در شهر پرند
 
تاریخ: 15 اردیبهشت 1398

با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند، مرحله بتن ریزی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک بانو اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته با اشاره به اینکه چمن مصنوعی موجود در این پارک نیاز به تعویض و اصلاح داشت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و پس از بررسی این مسئله، طرح تعویض چمن مصنوعی این بوستان را در دستور کار عمرانی قرار دادیم و در حال حاضر نیز این پروژه در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در حال اجراست و پیش بینی می شود تا اوایل خرداد ماه به اتمام برسد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند