الیوم کملت لکم دینکم  و اتممت علیکم نعمتى  و رضیت لکم الاسلام دینا . ( سوره مائده : .3 )
« روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم . »

 • ادامه روند لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر پرند

  عملیات لکه گیری آسفالت خیابان ها و معابر اصلی شهر پرند در فازهای صفر، یک و دو در حال اجراست.  
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند طرح عملیات لکه گیری آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر در بلوارهای باهنر، جمهوری، چهارباغ و چمران و خیابان البرز جنوبی و کوچه های مینا، توچال و تخت رستم اجرا شد.
  شهردار پرند با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح بهبود کیفیت خیابان ها و وضعیت تردد شهروندان است، اظهار کرد: رفع مشکلات مربوط به آسفالت کوچه ها و ایجاد شرایط مطلوبی برای تردد عابرین و خودروها همیشه در اولویت کار شهرداری پرند بوده است و بر همین اساس این طرح که تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در سایر معابر مورد نیاز اجرا خواهد شد.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
ادامه روند لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر پرند
 
تاریخ: 11 خرداد 1398

عملیات لکه گیری آسفالت خیابان ها و معابر اصلی شهر پرند در فازهای صفر، یک و دو در حال اجراست.  
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با تلاش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند طرح عملیات لکه گیری آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر در بلوارهای باهنر، جمهوری، چهارباغ و چمران و خیابان البرز جنوبی و کوچه های مینا، توچال و تخت رستم اجرا شد.
شهردار پرند با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح بهبود کیفیت خیابان ها و وضعیت تردد شهروندان است، اظهار کرد: رفع مشکلات مربوط به آسفالت کوچه ها و ایجاد شرایط مطلوبی برای تردد عابرین و خودروها همیشه در اولویت کار شهرداری پرند بوده است و بر همین اساس این طرح که تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در سایر معابر مورد نیاز اجرا خواهد شد.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند