مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

  • ادامه روند لکه گیری و آسفالت فازهای یک و دو شهر پرند

    طرح لکه گیری و آسفالت معابر، بلوارها، خیابان ها و کوچه های فازهای یک و دو شهر پرند همچنان در حال اجراست.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، این طرح در دو هفته اخیر در بلوار چمران و خیابان های گلایل، کوکب، سرو و نای بند اجرا شده است.  
    مهندس آگشته با تأکید بر اهمیت آراستگی سیمای شهری و ارتقا کیفیت معابر و شریان های اصلی شهر، خاطرنشان کرد: اجرای عملیات آسفالت معابر و خیابان ها یکی از مهمترین فعالیت های عمده معاونت فنی و عمرانی در همه شهرداری هاست؛ بر همین اساس و با هدف بهبود کیفیت تردد خودروها و در راستای تأمین رفاه حال شهروندان، طرح لکه گیری آسفالت در معابر و خیابان هایی از سه فاز اول شهر بر اساس اولویت ها و درخواست های شهروندان از ابتدای سال در حال اجراست.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
ادامه روند لکه گیری و آسفالت فازهای یک و دو شهر پرند
 
تاریخ: 22 خرداد 1398

طرح لکه گیری و آسفالت معابر، بلوارها، خیابان ها و کوچه های فازهای یک و دو شهر پرند همچنان در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، این طرح در دو هفته اخیر در بلوار چمران و خیابان های گلایل، کوکب، سرو و نای بند اجرا شده است.  
مهندس آگشته با تأکید بر اهمیت آراستگی سیمای شهری و ارتقا کیفیت معابر و شریان های اصلی شهر، خاطرنشان کرد: اجرای عملیات آسفالت معابر و خیابان ها یکی از مهمترین فعالیت های عمده معاونت فنی و عمرانی در همه شهرداری هاست؛ بر همین اساس و با هدف بهبود کیفیت تردد خودروها و در راستای تأمین رفاه حال شهروندان، طرح لکه گیری آسفالت در معابر و خیابان هایی از سه فاز اول شهر بر اساس اولویت ها و درخواست های شهروندان از ابتدای سال در حال اجراست.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند