امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری پرند منصوب شد.

    مهندس سید حامد موسوی طی حکمی از سوی شهردار پرند به عنوان رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری پرند منصوب گردید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس سید حامد موسوی کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری که پیش از این کارشناس بصیر و مدیر پروژه های عمرانی شهرداری پرند بود، طی حکمی از سوی مهندس آگشته شهردار پرند به عنوان رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کار خود را رسماً آغاز نمود.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری پرند منصوب شد.
 
تاریخ: 9 بهمن 1397

مهندس سید حامد موسوی طی حکمی از سوی شهردار پرند به عنوان رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری پرند منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس سید حامد موسوی کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری که پیش از این کارشناس بصیر و مدیر پروژه های عمرانی شهرداری پرند بود، طی حکمی از سوی مهندس آگشته شهردار پرند به عنوان رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کار خود را رسماً آغاز نمود.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند