مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی ):

در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند.
 

 • اجرای طرح تعویض جداول معیوب و شکسته در سطح شهر پرند

  سرپرست شهرداری پرند از اجرای طرح تعویض جداول معیوب و شکسته در بلوارها و معابر شهر پرند به همت اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری خبر داد.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح در بلوارها و معابر شهر، تصریح کرد: این طرح در معابری که جداول فرسوده آن نیاز به تعویض داشت و نبود یا معیوب بودن جداول موجب بر هم ریختگی سیمای خیابان های سطح شهر شده بود، در حال اجراست.
  سرپرست شهرداری پرند اجرای این طرح را به لحاظ نقش و تأثیرگذاری بر چهرۀ شهر مهم ارزیابی کرد و گفت: حفظ و بهبود سیمای شهر از وظایف ذاتی شهرداری است. بر همین اساس رفع مشکلات عمرانی و زیباسازی شهر را در اجرای تمامی طرح های خود در نظر داریم.

   
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح تعویض جداول معیوب و شکسته در سطح شهر پرند
 
تاریخ: 20 آبان 1398

سرپرست شهرداری پرند از اجرای طرح تعویض جداول معیوب و شکسته در بلوارها و معابر شهر پرند به همت اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح در بلوارها و معابر شهر، تصریح کرد: این طرح در معابری که جداول فرسوده آن نیاز به تعویض داشت و نبود یا معیوب بودن جداول موجب بر هم ریختگی سیمای خیابان های سطح شهر شده بود، در حال اجراست.
سرپرست شهرداری پرند اجرای این طرح را به لحاظ نقش و تأثیرگذاری بر چهرۀ شهر مهم ارزیابی کرد و گفت: حفظ و بهبود سیمای شهر از وظایف ذاتی شهرداری است. بر همین اساس رفع مشکلات عمرانی و زیباسازی شهر را در اجرای تمامی طرح های خود در نظر داریم.

 

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند