شعار روز چهارم:
" شهرداری و دهیاری؛ آموزش، توانمندسازی و فماوری های نوین "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

  • اجرای عملیات آسفالت مسیر دوچرخه سواری شهر پرند

    سرپرست شهرداری پرند از اجرای عملیات آسفالت مسیر دوچرخه سواری شهر پرند خبر داد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی با اشاره به اینکه مسیر دوچرخه سواری شهر پرند از میدان بصیرت تا میدان استقلال طراحی شده، اظهار کرد: عملیات آسفالت این پروژه از تقاطع بلوار شهدا تا ساختمان آگاهی با نظارت کارشناسان عمرانی اجرا شده است.  
    سرپرست شهرداری پرند با تأکید بر اینکه اشاعۀ فرهنگ دوچرخه سواری یکی از اولویت های شهرداری پرند در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، تصریح کرد: ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یکی از راههای صحیح تردد و در عین حال ورزشیِ سالم،  بهره گیری از ظرفیت های حمل و نقل ترکیبی، مقابله با بخشی از آلودگی هوا و افزایش امکان انتخاب وسایل تردد برای شهروندان از جمله مهمترین اهداف شهرداری پرند جهت اجرای این طرح مهم بوده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات آسفالت مسیر دوچرخه سواری شهر پرند
 
تاریخ: 11 آذر 1398

سرپرست شهرداری پرند از اجرای عملیات آسفالت مسیر دوچرخه سواری شهر پرند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس حسنی با اشاره به اینکه مسیر دوچرخه سواری شهر پرند از میدان بصیرت تا میدان استقلال طراحی شده، اظهار کرد: عملیات آسفالت این پروژه از تقاطع بلوار شهدا تا ساختمان آگاهی با نظارت کارشناسان عمرانی اجرا شده است.  
سرپرست شهرداری پرند با تأکید بر اینکه اشاعۀ فرهنگ دوچرخه سواری یکی از اولویت های شهرداری پرند در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، تصریح کرد: ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یکی از راههای صحیح تردد و در عین حال ورزشیِ سالم،  بهره گیری از ظرفیت های حمل و نقل ترکیبی، مقابله با بخشی از آلودگی هوا و افزایش امکان انتخاب وسایل تردد برای شهروندان از جمله مهمترین اهداف شهرداری پرند جهت اجرای این طرح مهم بوده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند