امام باقر علیه السلام می فرمایند:


قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم

بهترين چيزی را كه دوست داريد درباره شما بگويند، درباره مردم بگوييد.

  • اجرای عملیات درزگیری آسفالت با قیر پلیمر (ماستیک) در شهر پرند

    عملیات درزگیری آسفالت معابر سطح شهر پرند بر اساس شیوه های نوین و با استفاده از قیر پلیمر (ماستیک) در حال اجراست.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، استفاده از قیر پلیمر بهبود چسبندگی، افزایش انعطاف پذیری سطح آسفالت در دماهای پائین، افزایش مقاومت سطح آسفالت در مقابل حرکت و تغییر شکل در دماهای بالا، بهبود در استحکام و افزایش سختی در دماهای بالا را در پی دارد.
    ‌گفتنی است درزگیری آسفالت با استفاده از قیر پلیمر موجب استحکام و مقاومت آسفالت شده و این شیوه در بهسازی بلوارها و معابر شهری در دستور کار شهرداری پرند قرار دارد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای عملیات درزگیری آسفالت با قیر پلیمر (ماستیک) در شهر پرند
 
تاریخ: 26 دی 1398

عملیات درزگیری آسفالت معابر سطح شهر پرند بر اساس شیوه های نوین و با استفاده از قیر پلیمر (ماستیک) در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، استفاده از قیر پلیمر بهبود چسبندگی، افزایش انعطاف پذیری سطح آسفالت در دماهای پائین، افزایش مقاومت سطح آسفالت در مقابل حرکت و تغییر شکل در دماهای بالا، بهبود در استحکام و افزایش سختی در دماهای بالا را در پی دارد.
‌گفتنی است درزگیری آسفالت با استفاده از قیر پلیمر موجب استحکام و مقاومت آسفالت شده و این شیوه در بهسازی بلوارها و معابر شهری در دستور کار شهرداری پرند قرار دارد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند